Uvjeti poslovanja

I. Osnovna odredba

Ovi opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu „Uvjeti poslovanja”) izdani su u skladu s § 1751 i kasnijim zakonom br. 89/2012 Zbirke zakona, Građanski zakonik (u nastavku „Građanski zakonik”)

SMARTOMAT s.r.o.
ID br.: 05200342, PDV ID br.: CZ05200342

sa sjedištem na adresi: 1. máje 97/25, 460 07 Liberec, Česká republika
registrirane kod Regionalnog suda u gradu Ústí nad Labem, odjel C, umetak 37695

Kontaktni podaci:

E-pošta: info@armodd.hr

Poslovnica:

SMARTOMAT s.r.o., 1. máje 97/25, 460 07 Liberec
www.armodd.hr
(u nastavku „Prodavatelj”)

 1. Ovi Uvjeti poslovanja reguliraju međusobna prava i obveze Prodavatelja i fizičke osobe koji sklapaju kupoprodajni ugovor izvan svoje poslovne djelatnosti kao potrošač ili u okviru svoje poslovne djelatnosti – pri navođenju identifikacijskog broja, (u nastavku: „Kupac”) putem web-sučelja na web-stranici dostupnoj na internetskoj adresi www.armodd.hr (u nastavku „Internetska trgovina”).
 2. Odredbe Uvjeta poslovanja sastavni su dio kupoprodajnog ugovora. Odstupanja u kupoprodajnom ugovoru imaju prednost pred odredbama ovih Uvjeta poslovanja.
 3. Ovi Uvjeti poslovanja i kupoprodajni ugovor sklapaju se na hrvatskom jeziku.

 

II. Informacije o robi i cijenama

 1. Informacije o robi, uključujući cijene pojedine robe i njihova glavna svojstva navedeni su za pojedinu robu u katalogu Internetske trgovine. Cijene robe navedene su s uključenim porezom na dodanu vrijednost, svim pripadajućim naknadama i troškovima povrata robe, ako se roba zbog svojih karakteristika ne može vratiti uobičajenim poštanskim putem. Cijene robe vrijede u periodu u kojem su prikazane u Internetskoj trgovini. Ova odredba ne isključuje pregovore o kupoprodajnom ugovoru pod pojedinačno dogovorenim uvjetima.
 2. Sva prezentacija robe koja se nalazi u katalogu Internetske trgovine informativne je prirode i Prodavatelj nije dužan sklopiti kupoprodajni ugovor u vezi s tom robom.
 3. Informacije o troškovima pakiranja i dostave robe objavljene su u Internetskoj trgovini. Informacije o troškovima pakiranja i dostave robe navedeni u Internetskoj trgovini vrijede samo kada se roba dostavlja unutar područja Hrvatske.
 4. Eventualni popusti na kupoprodajnu cijenu robe ne mogu se međusobno kombinirati, osim ako se Prodavatelj i Kupac ne dogovore drukčije.

 

III. Narudžba i sklapanje kupoprodajnog ugovora

 1. Troškove kupca koji su nastali tijekom uporabe sredstava za komunikaciju na daljinu u vezi sa sklopljenim kupoprodajnim ugovorom (troškovi internetske veze, troškovi telefonskih poziva) snosi sam Kupac. Ovi se troškovi ne razlikuju od osnovne tarife.
 2. Kupac naručuje robu na sljedeće načine:
  • putem svog korisničkog računa ako je prethodno izvršena registracija u Internetskoj trgovini,
  • ispunjavanjem obrasca za narudžbu bez registracije.    
 3. Tijekom narudžbe Kupac bira robu, broj komada, način plaćanja i dostave.
 4. Prije slanja narudžbe, Kupac može provjeriti i promijeniti podatke koje je unio u narudžbu. Kupac šalje narudžbu Prodavatelju klikom na polje Dovrši narudžbu. Podatke navedene u narudžbi Prodavatelj smatra točnima. Uvjet za valjanost narudžbe je ispunjavanje svih obveznih podataka u obrascu za narudžbu i potvrda Kupca da je upoznat s tim Uvjetima poslovanja.
 5. Prodavatelj će Kupcu odmah nakon zaprimanja narudžbe poslati potvrdu o primitku narudžbe na adresu e-pošte koju je Kupac upisao tijekom narudžbe. Ova potvrda je automatska i ne smatra se sklapanjem ugovora. Aktualni Uvjeti poslovanja Prodavatelja priloženi su potvrdi. Kupoprodajni ugovor sklopljen je tek nakon što Prodavatelj prihvati narudžbu. Obavijest o prihvaćanju narudžbe dostavlja se na adresu e-pošte Kupca. / Odmah po primitku narudžbe, Prodavatelj kupcu šalje potvrdu o primitku narudžbe na adresu e-pošte koju je Kupac upisao tijekom narudžbe. Ova potvrda smatra se sklapanjem ugovora. Aktualni Uvjeti poslovanja Prodavatelja priloženi su potvrdi. Kupoprodajni ugovor sklopljen je potvrdom narudžbe Prodavatelja na adresu e-pošte Kupca.
 6. Ako Prodavatelj ne može ispuniti neki od uvjeta navedenih u narudžbi, Kupcu će poslati izmijenjenu ponudu na njegovu adresu e-pošte. Izmijenjena ponuda smatra se novim nacrtom kupoprodajnog ugovora, a kupoprodajni ugovor je u tom slučaju sklopljen potvrdom Kupca o prihvaćanju ove ponude Prodavatelju na njegovu adresu e-pošte navedenu u ovim Uvjetima poslovanja.
 7. Sve narudžbe koje je prihvatio Prodavatelj su obvezujuće. Kupac može otkazati narudžbu sve dok ne primi obavijest da je Prodavatelj prihvatio narudžbu. Kupac može otkazati narudžbu telefonom na telefonski broj ili putem e-pošte navedenu u ovim Uvjetima poslovanja.
 8. U slučaju da je došlo do očite tehničke pogreške Prodavatelja tijekom navođenja cijena robe u Internetskoj trgovini ili naručivanja, Prodavatelj ne mora isporučiti robu Kupcu po ovoj očito netočnoj cijeni čak i ako je Kupcu poslana automatska potvrda primitka narudžbe u skladu s ovim Uvjetima poslovanja. Prodavatelj obavještava Kupca o pogrešci bez nepotrebnog odgađanja i šalje Kupcu izmijenjenu ponudu na njegovu adresu e-pošte. Izmijenjena ponuda smatra se novim nacrtom kupoprodajnog ugovora, a kupoprodajni ugovor je u tom slučaju sklopljen potvrdom Kupca o prihvaćanju na adresu e-pošte Prodavatelja.

 

IV. Korisnički račun

 1. Kupac može pristupiti svom korisničkom računu na temelju registracije koju je izvršio u Internetskoj trgovini. Kupac može naručiti robu sa svog korisničkog računa. Kupac može naručiti robu također i bez registracije.
 2. Tijekom registracije korisničkog računa i naručivanja robe, Kupac mora unijeti sve podatke točno i istinito. Kupac je dužan ažurirati podatke navedene na korisničkom računu u slučaju bilo kakve promjene. Podatke koje je Kupac naveo u korisničkom računu i tijekom naručivanja robe Prodavatelj smatra točnima.
 3. Pristup korisničkom računu osiguran je korisničkim imenom i lozinkom. Kupac mora čuvati povjerljivost informacija potrebnih za pristup svom korisničkom računu. Prodavatelj nije odgovoran za eventualnu zlouporabu korisničkog računa od strane trećih osoba.
 4. Kupac nije ovlašten dopustiti korištenje korisničkim računom trećim osobama.
 5. Prodavatelj može otkazati korisnički račun, posebice ako Kupac više ne upotrebljava svoj korisnički račun ili ako Kupac krši svoje obveze iz kupoprodajnog ugovora i ovih Uvjeta poslovanja.
 6. Kupac je svjestan da korisnički račun možda neće biti dostupan kontinuirano, posebno s obzirom na potrebno održavanje hardverske i softverske opreme Prodavatelja ili potrebno održavanje hardverske i programske opreme trećih osoba.

 

V. Uvjeti plaćanja i isporuka robe

 1. Cijenu robe i sve troškove povezane s isporukom robe prema kupoprodajnom ugovoru Kupac može platiti na sljedeće načine:
  • bezgotovinski uplatom na žiro račun prodavatelja IBAN: CZ5920100000002401022082
  • bezgotovinski platnom karticom
  • bezgotovinski uplatom na račun Prodavatelja putem sustava GoPay za online plaćanje,
  • pouzećem ili platnom karticom tijekom predaje robe.
 2. Uz kupoprodajnu cijenu, Kupac je dužan platiti Prodavatelju troškove pakiranja i isporuke robe u ugovorenom iznosu. Osim ako nije izričito drukčije navedeno, kupoprodajna cijena uključuje i troškove vezane uz isporuku robe.
 3. Ako se plaća gotovinom, kupoprodajna se cijena plaća po primitku robe. U slučaju bezgotovinskog plaćanja kupoprodajna cijena dospijeva u roku od 14 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 4. U slučaju plaćanja putem sustava za online plaćanje Kupac slijedi upute odgovarajućeg pružatelja usluga elektroničkog plaćanja.
 5. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, obveza plaćanja Kupca kupoprodajne cijene ispunjena je kada je odgovarajući iznos uplaćen na bankovni račun Prodavatelja.
 6. Prodavatelj od Kupca ne zahtijeva nikakvo plaćanje unaprijed ili slično. Plaćanje kupoprodajne cijene prije otpreme robe nije polog.
 7. Prema Zakonu o evidenciji prihoda Prodavatelj mora Kupcu izdati račun. Istodobno mora prijaviti primljene prihode poreznoj upravi putem interneta, u slučaju tehničkog kvara najkasnije u roku 48 sati
 8. Roba se isporučuje Kupcu:
  • na adresu koju je Kupac naveo u narudžbi
  • putem dostavnog ureda na adresu dostave koju je naveo Kupac
  • osobnim preuzimanjem u prostorijama Prodavatelja
 9. Izbor načina dostave vrši se tijekom naručivanja robe.
 10. Troškovi dostave robe, ovisno o načinu slanja i preuzimanja robe, navedeni su u narudžbi i potvrdi narudžbe Prodavatelja. Ako je način dostave dogovoren na temelju posebnog zahtjeva Kupca, Kupac snosi rizik i sve dodatne troškove povezane s ovim načinom prijevoza.
 11. Ako je prema kupoprodajnom ugovoru Prodavatelj dužan isporučiti robu na mjesto koje je Kupac naveo u narudžbi, Kupac je dužan preuzeti robu tijekom isporuke. Ako je zbog Kupca potrebno ponovno isporučiti robu ili je robu potrebno isporučiti na drukčiji način nego što je to navedeno u narudžbi, Kupac mora snositi troškove koje je uzrokovala ponovna isporuka robe ili troškove koje je uzrokovao drukčiji način dostave.
 12. Tijekom preuzimanja robe od prijevoznika, Kupac je dužan provjeriti cjelovitost pakiranja robe te u slučaju nedostataka odmah obavijestiti prijevoznika. U slučaju povrede pakiranja koja ukazuje na neovlašteno otvaranje pošiljke, Kupac ne mora preuzeti pošiljku od prijevoznika.
 13. Prodavatelj izdaje Kupcu poreznu potvrdu – račun. Porezna potvrda poslana je na adresu e-pošte Kupca
 14. Kupac stječe pravo vlasništva nad robom plaćanjem pune kupoprodajne cijene robe uključujući i troškove dostave, ali najprije preuzimanjem robe. Odgovornost za slučajno uništenje, oštećenje ili gubitak robe prelazi na Kupca u trenutku preuzimanja robe ili u trenutku kada je Kupac imao obvezu preuzimanje robe, ali to nije učinio suprotno kupoprodajnom ugovoru.
 15. Za robu kupljenu od Prodavatelja koja je obuhvaćena Zakonom o otpadu br. 185/2001 Zbirke zakona u aktualnoj verziji, nudimo besplatno preuzimanje ovih proizvoda (npr. električne opreme, baterija, akumulatora itd.) i pakiranja u prostorijama Prodavatelja.

 

VI. Odustajanje od ugovora

 1. Kupac koji je sklopio kupoprodajni ugovor izvan svoje poslovne djelatnosti potrošača ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora.
 2. Rok za odustajanje od ugovora je 14 dana
  • od dana preuzimanja robe,
  • od dana preuzimanja zadnje isporuke robe ako je predmet ugovora više vrsta robe ili isporuka više dijelova,
  • od dana preuzimanja prve isporuke robe ako je predmet ugovora redovita ponovljena isporuka robe.
 3. Između ostalog, Kupac ne može odustati od kupoprodajnog ugovora:
  • o pružanju usluga ako su usluge bile ispunjene uz njegovu prethodnu izričitu suglasnost prije isteka roka za odustajanje od ugovora te je Prodavatelj prije sklapanja ugovora obavijestio Kupca da u tom slučaju nema pravo odustati od ugovora,
  • o isporuci robe ili usluga čija cijena ovisi o oscilacijama na financijskom tržištu neovisno o želji Prodavatelja i koja se može dogoditi tijekom razdoblja za odustajanje od ugovora,
  • o isporuci alkoholnih pića koja se mogu isporučiti tek nakon trideset dana i čija cijena ovisi o oscilacijama na financijskom tržištu neovisno o želji Prodavatelja,
  • o isporuci robe koja je prilagođena prema željama Kupca ili za njegovu osobu,
  • o isporuci kvarljive robe, kao i robe koja se nakon isporuke nepovratno pomiješala s drugom robom,
  • o isporuci robe u zatvorenoj ambalaži koju je Kupac izvadio iz ambalaže te je iz higijenskih razloga nije moguće vratiti,
  • o isporuci audiozapisa ili videozapisa ili računalnog programa ako je oštećeno izvorno pakiranje,
  • o dostavi novina, magazina ili časopisa,
  • o isporuci digitalnog sadržaja ako isti nije dostavljen na materijalnom nosaču podataka, a dostavljen je uz prethodnu izričitu suglasnost Kupca prije isteka roka za odustajanje te je Prodavatelj prije sklapanja ugovora obavijestio Kupca da u tom slučaju nema pravo odustati od ugovora,
  • u drugim slučajevima koji su navedeni u § 1837 Građanskog zakonika.
 4. Za pridržavanje roka za odustajanje, Kupac mora poslati izjavu o odustajanju unutar roka za odustajanje od ugovora.
 5. Za odustajanje od kupoprodajnog ugovora Kupac može upotrijebiti model obrasca za odustajanje od ugovora koji je isporučio Prodavatelj. Odustajanje od kupoprodajnog ugovora Kupac šalje na adresu e-pošte ili adresu za dostavu Prodavatelja navedenu u ovim Uvjetima poslovanja. Prodavatelj će bez odgađanja potvrditi Kupcu primitak obrasca.
 6. Kupac koji je odustao od ugovora dužan je vratiti robu prodavatelju u roku od 14 dana od dana odustajanja od ugovora. Kupac snosi troškove povrata robe Prodavatelju, čak i ako se roba zbog svojih karakteristika ne može vratiti uobičajenim poštanskim putem.
 7. Ako Kupac odustane od ugovora, Prodavatelj će mu odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od odustajanja od ugovora, vratiti sva sredstva, uključujući i troškove dostave, koja je primio od njega, na isti način. Prodavatelj će primljena sredstva vratiti Kupcu na drugi način samo ako je Kupac suglasan i ako to ne uzrokuje dodatne troškove.
 8. Ako je Kupac odabrao drukčiji način dostave robe, a ne najjeftiniju varijantu koju Prodavatelj nudi, Prodavatelj će Kupcu nadoknaditi trošak dostave robe u iznosu koji odgovara najjeftinijem ponuđenom načinu dostave robe.
 9. Ako Kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, Prodavatelj nije dužan vratiti primljena sredstva Kupcu prije nego što mu Kupac preda robu ili dokaže da je robu poslao Prodavatelju.
 10. Preporučuje se robu vratiti Prodavatelju neoštećenu, nekorištenu i čistu te po mogućnosti u originalnom pakiranju. Prodavatelj ima pravo jednostrano prebiti zahtjev za naknadu štete nastale na robi u okviru prava Kupca na povrat kupoprodajne cijene.
 11. Prodavatelj ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora ako su prodane zalihe, roba nije dostupna ili ako je proizvođač, uvoznik ili dobavljač robe obustavio proizvodnju ili uvoz robe. Prodavatelj odmah obavještava kupca na adresu e-pošte koja je navedena u narudžbi te mu u roku od 14 dana od obavijesti o odustajanju od kupoprodajnog ugovora vraća sva sredstva, uključujući troškove dostave, koja je primio od njega temeljem ugovora na isti način ili na način koji odredi Kupac.

 

VII. Prava koja proizlaze iz neispravnih performansi

 1. Prodavatelj izjavljuje Kupcu da je roba ispravna u trenutku preuzimanja. Konkretno, Prodavatelj izjavljuje Kupcu da u trenutku kada je Kupac preuzeo robu:
  • roba ima karakteristike koje su strane dogovorile, a ako je dogovor izostao, one karakteristike koje Prodavatelj ili proizvođač navodi ili koje Kupac očekuje s obzirom na karakter robe i na temelju izvršenog oglašavanja,
  • roba je primjerena za svrhu koju Prodavatelj navodi za njezinu uporabu ili za koju se roba te vrste uobičajeno upotrebljava,
  • kvaliteta ili dizajn robe odgovara ugovorenom uzorku ili modelu ako je kvaliteta ili dizajn utvrđen prema ugovorenom uzorku ili modelu,
  • roba je odgovarajuće količine, mjere ili težine i
  • odgovara zahtjevima pravnih propisa.
 2. Ako se nedostatak pojavi unutar šest mjeseci nakon što je Kupac preuzeo robu, smatra se da je roba već bila neispravna u trenutku preuzimanja. Kupac ima pravo ostvariti pravo na nedostatak koji se pojavi na robi široke potrošnje u roku od dvadeset i četiri mjeseca nakon preuzimanja. Ova se odredba ne primjenjuje na robu prodanu po nižoj cijeni za nedostatak za koji je ugovorena niža cijena, za istrošenost robe uzrokovane uobičajenom uporabom, na rabljenu robu za nedostatak koji odgovara stupnju uporabe ili istrošenosti robe kada ju je Kupac preuzeo ili je to posljedica karaktera predmeta.
 3. Ako se pojavi nedostatak, Kupac može podnijeti reklamaciju Prodavatelju i tražiti:
  • zamjenu novom robom,
  • popravak robe,
  • primjeren popust na kupoprodajnu cijenu,
  • odustanak od ugovora.
 4. Kupac ima pravo odustati od ugovora,
  • ako roba ima velik nedostatak,
  • ako se artikl ne može pravilno upotrebljavati zbog ponovne pojave nedostatka ili nedostataka nakon popravka,
  • u slučaju većeg broja nedostataka na robi.
 5. Prodavatelj je dužan prihvatiti reklamaciju u svim poslovnicama u kojima je prihvaćanje reklamacije moguće, a može i u sjedištu ili mjestu poslovanja. Prodavatelj je dužan izdati Kupcu pisanu potvrdu o tom kada je Kupac ostvario pravo, koji je sadržaj reklamacije i koji način rješavanja reklamacije Kupac traži, kao i potvrdu o datumu i načinu rješavanja reklamacije, uključujući potvrdu o popravku i njegovom trajanju, eventualno pisano obrazloženje odbijanja reklamacije.
 6. Prodavatelj ili djelatnik kojeg je ovlastio odmah će odlučiti o reklamaciji, a u složenijim slučajevima u roku od tri radna dana. Ovo razdoblje ne uključuje vrijeme primjereno vrsti proizvoda ili usluge potrebne za stručnu procjenu nedostatka. Reklamacija, uključujući i otklanjanje nedostatka, mora se riješiti bez odgađanja, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja reklamacije osim ako se Prodavatelj i Kupac ne dogovore u dužem roku. Nepridržavanje ovog roka smatra se bitnom povredom ugovora i Kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora. Trenutkom podnošenja reklamacije smatra se trenutak kada je želja Kupca (ostvarenje prava koja proizlaze iz neispravnih performans) izražena Prodavatelju.
 7. Prodavatelj će pisanim putem obavijestiti Kupca o ishodu reklamacije.
 8. Pravo koje proizlazi iz neispravnih performansi ne pripada Kupcu ako je Kupac prije preuzimanja artikla znao da artikl ima nedostatak ili ako je Kupac sam prouzročio nedostatak.
 9. U slučaju opravdane reklamacije, Kupac ima pravo na naknadu troškova nastalih u vezi s podnošenjem reklamacije. Kupac to pravo može ostvariti kod Prodavatelja u roku od mjesec dana nakon isteka jamstvenog roka.
 10. O načinu reklamacije odlučuje Kupac.
 11. Prava i obveze ugovornih strana s obzirom na prava koja proizlaze iz iz neispravnih performansi uređena su § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Građanskog zakonika i zakonom br. 634/1992 Zbirke zakona, o zaštiti potrošača.
 12. Ostala prava i obveze strana vezano uz odgovornost Prodavatelja uređena su Pravilnikom o reklamacijama Prodavatelja.

 

VIII. Dostava korespondencije

 1. Ugovorne strane mogu svu pisanu korespondenciju međusobno razmjenjivati putem elektroničke pošte.
 2. Kupac dostavlja korespondenciju Prodavatelju na adresu e-pošte navedenu u ovim Uvjetima poslovanja. Prodavatelj dostavlja korespondenciju Kupcu na adresu e-pošte navedenu u njegovom korisničkom računu ili narudžbi.

 

IX. Izvansudsko rješavanje sporova

 1. Za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova iz kupoprodajnog ugovora nadležna je Češka trgovačka inspekcija, sa sjedištem na adresi Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, ID br.: 000 20 869, internetska adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu za internetsko rješavanje sporova koja se nalazi na internetskoj adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr možete iskoristiti u slučaju rješavanja sporova koji proizlaze iz kupoprodajnog ugovora između Prodavatelja i Kupca.
 2. Europski potrošački centar Češka Republika, sa sjedištem na adresi Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, internetska adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktna točka prema Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 524/2013 od 21. svibnja 2013. o internetskom rješavanju potrošačkih sporova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Uredba o internetskom rješavanju potrošačkih sporova).
 3. Prodavatelj ima pravo prodati robu na temelju odobrenja za obavljanje djelatnosti. Kontrolu djelatnosti provodi inspekcijska služba u okviru svog djelokruga. Češka trgovačka inspekcija nadzire poštovanje zakona, između ostalog, unutar definiranog djelokruga br. 634/1992 Zbirke zakona, o zaštiti potrošača.

 

X. Završna odredba

 1. Svi dogovori između Prodavatelja i Kupca regulirani su pravnim poretkom Češke Republike. Ako odnos koji se temelji na kupoprodajnom ugovoru sadrži međunarodni element, tada su stranke suglasne da se za odnos primjenjuje pravo Češke Republike. Ovo ne utječe na prava potrošača koja proizlaze iz opće obvezujućih pravnih propisa.
 2. U odnosu na Kupca, Prodavatelj nije vezan kodeksima ponašanja u smislu odredbe § 1826 st. 1. slovo e) Građanskog zakonika.
 3. Sva prava na web-stranice prodavatelja, posebice autorska prava na sadržaj, uključujući izgled stranice, fotografije, filmove, grafiku, zaštitne znakove, logotipe i druge sadržaje i elemente, pripadaju Prodavatelju. Zabranjeno je kopirati, mijenjati ili na drugi način upotrebljavati web-stranicu ili njezin dio bez suglasnosti Prodavatelja.
 4. Prodavatelj ne odgovara za pogreške nastale intervencijama trećih osoba u Internetskoj trgovini ili njezinim korištenjem koje nije u skladu s namjenom. Kupac se tijekom upotrebe Internetske trgovine ne smije koristiti postupcima koji bi mogli negativno utjecati na njezin rad te ne smije obavljati aktivnosti koje bi njemu ili trećim osobama mogle omogućiti neovlaštene intervencije ili neovlaštenu upotrebu softvera ili drugih komponenti koje čine Internetsku trgovinu i ne smije upotrebljavati Internetsku trgovinu, njezine dijelove ili softversku opremu na način koji nije u skladu s njezinom namjenom ili svrhom.
 5. Kupac ovime preuzima rizik promjene okolnosti u smislu § 1765 st. 2. Građanskog zakonika.
 6. Prodavatelj arhivira kupoprodajni ugovor uključujući Uvjete poslovanja u elektroničkom obliku te ugovor nije dostupan.
 7. Prodavatelj može promijeniti ili dopuniti tekst Uvjeta poslovanja. Ova odredba ne utječe na prava i obveze nastale tijekom razdoblja važenja prethodne verzije Uvjeta poslovanja.
 8. Uzorak obrasca za odustanak od ugovora nalazi se u prilogu Uvjeta poslovanja.

Informacije o elektroničkoj evidenciji prihoda

Prema Zakonu o evidenciji prihoda Prodavatelj mora Kupcu izdati račun. Istodobno mora prijaviti primljene prihode poreznoj upravi putem interneta, u slučaju tehničkog kvara najkasnije u roku 48 sati.

Ovi Uvjeti poslovanja stupaju na snagu 28. 7. 2022. godine

Prilozi

Obrazac za reklamaciju

Obrazac za odustajanje od kupoprodajnog ugovora

Obrazac za zamjenu robe

Ne možete otvoriti obrasce na svom računalu?

Obrasci za reklamaciju i odustajanje od kupoprodajnog ugovora su u PDF formatu, ako Vaše računalo ne podržava taj format, preuzmite i instalirajte aplikaciju Adobe Acrobat Reader DC sa službenih stranica.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz