BLACK FRIDAY! KOD ZA POPUST: BFR10

Zaštita osobnih podataka

I. Osnovna odredba

 1. Voditelj obrade osobnih podataka prema čl. 4. točka 7. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: „GDPR”) je SMARTOMAT s.r.o. ID br. 05200342 sa sjedištem na adresi 1. máje 97/25, 460 07 Liberec, Česká republika (u nastavku: „Voditelj obrade”).
 2. Kontaktni podaci Voditelja obrade su sljedeći:

adresa: 1. máje 97/25, 460 07 Liberec, Česká republika

e-pošta: info@armodd.hr

 1. Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi izravno ili neizravno, posebice pozivanjem na određeni identifikator, primjerice ime, identifikacijski broj, podatke o lokaciji, mrežni identifikator ili na jedan ili više posebnih čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, psihološki, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.
 2. Voditelj obrade nije imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka.  

 

II. Izvori i kategorije obrađenih osobnih podataka

 1. Voditelj obrade obrađuje osobne podatke koje ste mu dostavili ili osobne podatke do kojih je došao temeljem izvršenja Vaše narudžbe.
 2. Voditelj obrade obrađuje Vaše identifikacijske i kontaktne podatke te podatke potrebne za izvršenje ugovora. 

 

III. Pravni razlog i svrha obrade osobnih podataka

 1. Pravni razlog osobnih podataka je 
 • izvršenje ugovora koji ste sklopili s Voditeljem obrade prema čl. 6. st. 1. slovo b) GDPR-a,
 • legitimni interes Voditelja obrade za pružanje izravnog marketinga (osobito za slanje reklamnih poruka i biltena) prema čl. 6. st. 1. slovo f) GDPR-a,
 • Vaša privola za obradu u svrhu pružanja izravnog marketinga (osobito za slanje reklamnih poruka i biltena) prema čl. 6. st. 1. slovo a) GDPR-a u vezi s § 7. st. 2 Zakona br. 480/2004 Zbirke zakona, o određenim uslugama informacijskog društva ako nije bilo narudžbe robe ili usluge. 
 1. Svrha obrade osobnih podataka je
 • rješavanje Vaše narudžbe te izvršavanje prava i obveza iz ugovornog odnosa između Vas i Voditelja obrade; tijekom narudžbe potrebni su osobni podaci koji su nužni za uspješnu obradu narudžbe (ime i prezime i adresa, kontakt), davanje osobnih podataka nužan je uvjet za sklapanje i izvršenje ugovora, bez osobnih podataka nije moguće sklopiti ugovor ili ga Voditelj obrade ne može ispuniti,
 • slanje poslovnih poruka i obavljanje drugih marketinških aktivnosti. 
 1. Voditelj obrade automatski donosi individualne odluke u smislu čl. 22. GDPR-a. Ovim postupkom dali ste svoju izričitu privolu. 

 

IV. Razdoblje čuvanja podataka

 1. Voditelj obrade čuva osobne podatke 
 • tijekom razdoblja koje je potrebno za ostvarivanje prava i obveza iz ugovora koji ste sklopili s Voditeljem obrade te za ostvarivanje potraživanja iz tih ugovornih odnosa (za razdoblje od 15 godina od prestanka ugovornog odnosa). 
 • tijekom razdoblja do opoziva privole za obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, a najduže 15 godina, ako se osobni podaci obrađuju na temelju privole. 
 1. Nakon isteka roka čuvanja osobnih podataka, Voditelj obrade briše osobne podatke. 

 

V. Primatelji osobnih podataka (podizvođači Voditelja obrade)

 1. Primatelji osobnih podataka su osobe 
 • koje sudjeluju u isporuci robe/usluga/ostvarenju plaćanja temeljem ugovora, 
 • osobe koje pružaju usluge rada e-trgovine (Shoptet) i drugih usluga povezanih s radom e-trgovine,
 • osobe koje pružaju marketinške usluge.
 1. Voditelj obrade ne namjerava prenositi osobne podatke u treću državu (državu izvan EU) ili međunarodnu organizaciju.

 

VI. Vaša prava

 1. Pod uvjetima navedenim u GDPR-u imate 
 • pravo na pristup svojim osobnim podacima prema čl. 15. GDPR-a, 
 • pravo na ispravak osobnih podataka prema čl. 16. GDPR-a, odnosno na ograničenje obrade prema čl. 18. GDPR-a, 
 • pravo na brisanje osobnih podataka prema čl. 17. GDPR-a, 
 • pravo na prigovor na obradu prema čl. 21. GDPR-a i 
 • pravo na prenosivost podataka prema čl. 20. GDPR-a, 
 • pravo na povlačenje privole za obradu pisanim ili elektroničkim putem na adresu ili adresu e-pošte Voditelja podataka navedenu u čl. III ovih uvjeta. 
 1. Također imate pravo podnijeti pritužbu Uredu za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da vam je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka.

 

VII. Uvjeti zaštite osobnih podataka

 1. Voditelj obrade izjavljuje da je poduzeo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka.
 2. Voditelj obrade poduzeo je tehničke mjere za zaštitu sustava za spremanje podataka i sustava za spremanje podataka u dokumentarnom obliku.
 3. Voditelj obrade izjavljuje da pristup osobnim podacima imaju samo ovlaštene osobe.

 

VIII. Završna odredba

 1. Slanjem narudžbe putem online obrasca za narudžbu potvrđujete da ste upoznati s uvjetima zaštite osobnih podataka te da ih u cijelosti prihvaćate.
 2. Označavanjem privole putem internetskog obrasca pristajete na ove uvjete. Označavanjem privole potvrđujete da ste upoznati s uvjetima zaštite osobnih podataka te da ih u cijelosti prihvaćate.
 3. Voditelj obrade ima pravo mijenjati ove uvjete. Novu verziju uvjeta zaštite osobnih podataka objavit će na svojim web-stranicama te Vam ujedno poslati novu verziju ovih uvjeta na Vašu adresu e-pošte koju ste dostavili Voditelju obrade.

 

Ovi uvjeti stupaju na snagu 27. 7. 2022.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz